Nieuwe Antenne Installaties voor Diverse Lokale Zenders

Nieuwe antenne installaties voor RTV Hollands Midden, Unity FM, Radio Bergambacht
Nieuwe Antenne Installaties voor Diverse Lokale Zenders
Op Vrijdag 17 juni werd door ons de nieuwe antenne installatie van RTV Hollands Midden opgeleverd.Een 17 meter lange pylonen mast met twee dipolen stond al jaren op een woonhuis en Ter Aar. Door uitbreiding van het gebied van deze omroep met o.a. Nieuwkoop waren er echter problemen met het signaal in de diverse plaatsen van het ontvangst gebied. Hierdoor is men nu uitgeweken naar de gemeente Nieuwkoop waar een 40 meter lange mast in gebruik werd genomen. Hierop werden twee getunde RVS dipolen van ons eigen “”huismerk” gemonteerd. Hierdoor is het signaal in de regio weer in orde. Voor de verbinding van de studio (en oude zendlocatie) naar de nieuwe zendlocatie wordt gebruik gemaakt van de nieuwe STAR/STAT1800 verbinding. Door het probleem dat er geen zichtverbinding was tussen beide locaties was er een uitdaging voor de STL link. 10 GHZ was dus niet mogelijk, internet op de zendlocatie niet aanwezig dus de mogelijkheid voor IP codes viel af. Mede hierdoor werd gekozen voor de STAR/STAT1800 waarmee een niet “line of sight” verbinding over een aantal km’s mogelijk is.
In de praktijk bleek dat men over een afstand van 5 km een ruime marge (20dBuV) overhield voor een perfecte audio verbinding. De zendantenne van de STL werd slechts op 10 meter hoog gemonteerd zodat later de grote pylonen mast kan worden gedemonteerd van het woonhuis en kan worden volstaan met een simpel pijpje van een paar meter.

Met de ingebruikname van deze set is RTV Hollands Midden de eerste gebruiker van dit nieuwe (door het AT goedgekeurde) systeem in Nederland.

Op Woensdag 15 Juni werd door ons het antenne systeem van Radio Centraal Bergambacht vervangen.Het oude systeem was 15 jaar oud en stond gemonteerd op 11 meter mast op een een diervoeder fabriek in Bergambacht. Bij inspectie boven bleken niet alleen de gemonteerde verroeste tuidraden inmiddels los te zitten,maar ook de antennes in zeer slechte staat en vol met water. Hoognodig tijd dus voor vervanging. Twee nieuwe RVS getunde dipolen zorgen ervoor dat de installatie weer optimaal kan presteren. Ook de tuidraden werden vervangen voor RVS materiaal zodat roest in de toekomst geen probleem meer kan zijn.

Op 5 mei jl werden de antennes van Unity FM locatie Leiden vernieuwd, Ook hier de standaard dipooltjes die totaal verweerd en vol vocht zorgde voor een zeer slechte SWR. Hierdoor raakte eerder al de oude zender van Unity defect. De zender werd in een eerder stadium al vervangen en tijdens een uitzonderlijk mooie dag voor begin mei werd ook deze klus geklaard. Ook hier twee dipolen van ons eigen huismerk en het vernieuwen van de kabel van de zender naar de antennes zorgde voor het beoogde resultaat.
Naast onze eigen installaties werden ook nieuw antenne installaties geleverd aan: Radio Ridderkerk (twee x twee element Yagi in RVS) en Radio Scheldemond (twee keer RVS Dipool) De installatie hiervan werd door de omroepen zelf gedaan